TUYỂN DỤNG

TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG PHỔ THÔNG

Nội dung yêu cầu Vị trí:                      Lao động Phổ Thông Số lượng:     ...

TUYỂN DỤNG TÀI XẾ XE 7 CHỖ

Nội dung yêu cầu Vị trí:                      Tài xế xe 7 chổ Số lượng:               03...

TUYỂN DỤNG 04 NHÂN VIÊN KINH DOANH

Nhằm mở rộng qui mô sản xuất kinh doanh, CTY bao bì TAFUCO tuyển...

CẦN TUYỂN LAO ĐỘNG PHỔ THÔNG

NỘI DUNG YÊU CẦU Vị trí:                Lao động Phổ Thông Số lượng:         14 người Độ...

TUYỂN 05 NHÂN VIÊN KINH DOANH

TUYỂN NHÂN VIÊN KINH DOANH NỘI DUNG YÊU CẦU Vị trí: Nhân viên kinh...

TUYỂN TÀI XẾ XE TẢI

NỘI DUNG YÊU CẦU Vị trí:                    Tài xế xe tải Số lượng:     05...

TUYỂN DỤNG 05 NHÂN VIÊN VẬN HÀNH MÁY

Nhằm mở rộng qui mô sản xuất kinh doanh, CTY bao bì TAFUCO tuyển...

TUYỂN DỤNG 03 NHÂN VIÊN KINH DOANH

Nhằm mở rộng qui mô sản xuất kinh doanh, CTY bao bì TAFUCO tuyển...