Hội nghị chính sách chất lượng

Ngày 07-03-2016 vừa qua, Công Ty Bao Bì Tăng Phú đã tổ chức hội thảo bàn về mục tiêu, chính sách chất lượng trong hệ thống quản lý chất...

Xem thêm...