TAFUCO THÔNG BÁO LỊCH NGHỈ LỄ 30/04 VÀ 01/05 NĂM 2020

Chào mừng ngày Giải phóng miền Nam 30/04 và Quốc tế lao động 01/05,  TAFUCO xin thông báo đến toàn thể nhân viên, quý khách hàng và đối tác lịch nghỉ lễ.

thong_bao_nghY_30.4_VA_1.5_-_OPT_3-V2-01_1