SẢN PHẨM

TÚI VẢI KHÔNG DỆT
TÚI DIECUT

TÚI DIECUT

Dạng túi
TÚI DÁN LƯNG

TÚI DÁN LƯNG

Dạng túi
TÚI DÁN LƯNG LỆCH
TÚI 3 BIÊN

TÚI 3 BIÊN

Dạng túi
TÚI 4 BIÊN

TÚI 4 BIÊN

Dạng túi
TÚI ĐỨNG (ZIPPER)

TÚI ĐỨNG (ZIPPER)

Dạng túi
MÀNG NẮP LY

MÀNG NẮP LY

Dạng Màng