Hội nghị chính sách chất lượng

Ngày 07-03-2016 vừa qua, Công Ty Bao Bì Tăng Phú đã tổ chức hội thảo bàn về mục tiêu, chính sách chất lượng trong hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001-2015 cho tất cả cán bộ công nhân viên công ty với tiêu chí “Không ngừng cải tiến chất lượng và khẳng định thương hiệu trên thị trường”.