LÀM TÚI

GHÉP MÀNG - CHIA CUỘN - LÀM TÚI

GHÉP MÀNG - CHIA CUỘN - LÀM TÚI

Bao bì sau khi được in xong sẽ chuyển sang giai đoạn thành phẩm là ghép màng – chia cuộn, và làm túi theo yêu cầu.

Hệ thống máy làm túi liên hợp tạo được nhiều kiểu dáng khác nhau như túi dán lưng, dán lưng lệch, túi ép 3 biên, túi 4 biên, túi đứng (zipper), túi diecut, túi vải không dệt.

Xem thêm